Choď na obsah Choď na menu
 

   Útulňa LIMBA je novootvorený objekt slúžiaci pre turistickú verejnosť na prenocovanie a načerpanie nových síl pri potulkách Veľkou Fatrou.Jej názov je odvodený od vzácnej borovice Limbovej /pinus cembra/ ktorá tu rastie.Nachádza sa na juhovýchodnom svahu tretieho najvyššieho kopca VF Rakytova 1567 n/m. Limba leží vo výške 1210 n/m. na žltej značke.Trasa začína pri Teplô,hor. (635)pokračuje Teplou dolinou prielomom Teplého potoka s priľahlými zalesnenými komplexami a ukážkami krasového reliéfu,travertínov i eróznych foriem riečneho toku. Cestou prekonáte prevýšenie 575 metrov na 4,8km. Z pred chaty je nádherný výhľad na západný  hrebeň Nízkych Tatier. Od Limby značka pokračuje do severného Rakytovského sedla kde sa pripája na ostatné trasy VF.Jedinečnou je aj blízka Národná prírodná rezervácia Skalná alpa v najprísnejšom stupni ochrany zaberá 524,55 ha, pričom zahŕňa tak lesné ako aj nelesné spoločenstvá. Celová výmera pralesa v tejto lokalite je takmer 250 ha. NPR aj spolu so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Cez jeden segment pralesa prechádza značkovaná turistická trasa vedúca zo Smrekovice na Rakytov, do blízkosti pralesa sa môžeme dostať aj značkovanou trasou z Ľubochnianskej doliny dolinou Blatná.                                                                       Hlavnou ideou vytvorenia tejto útulne je sprístupniť ju širokej verejnosti na báze dobrovoľných príspevkov ktoré by pokryli nevyhnutné náklady na prevádzku. Chata je otvorená celoročne nonstop, stále vás tam privíta chatár a nikoho nenecháme odísť hladného a smädného. Pri Limbe je aj výdatný prameň, ktorý nezamŕza ani v zime a takisto jazierko umocňujúce čaro tohto miesta. Výhodné miesto pre každého kto sa rozhodne túlať po Veľkej Fatre a mať niekde v strede základňu, z hlavného hrebeňa k nám je to necelá pol hodinka chôdze. Veríme, že sme týmto obohatili turistiku vo VF a že k nám radi zavítate.                                                                                                                                                                 kontakt priamo na chatu: 0918 659 688